Wybory do rad powiatów: radni wg płci i wieku
Powiat krapkowicki, województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Radni wg płci i wieku » Woj. opolskie » Pow. krapkowicki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad powiatów na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30210,5300,002100,00
30-34210,5300,002100,00
35-3900,0000,0000,00
40-44210,53150,00150,00
45-49421,0500,004100,00
50-59421,05125,00375,00
60-69421,0500,004100,00
70 i więcej15,2600,001100,00
Ogółem w skali województwa19100,00210,531789,47


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
10,53% poniżej 30
10,53% 30-34
10,53% 40-44
21,05% 45-49
21,05% 50-59
21,05% 60-69
5,26% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska