Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat krapkowicki, województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. opolskie » Pow. krapkowicki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1197467247 36,7072386789 93,8070TAK
Okręg nr 2100544120 40,9841173802 92,3530TAK
Okręg nr 3135535007 36,9450044573 91,3950TAK
Okręg nr 4110203848 34,9238253407 89,0740TAK
Suma w skali powiatu543732022237,19201841857192,01190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3712 19,99 19,995
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Gospodarcze w Krapkowicach1553 8,36 8,361
9 - Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka7866 42,36 42,3611
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Obywateli1640 8,83 10,821
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin723 3,89 3,890
12 - "Komitet Wyborczy Wyborców Unia Obywatelska"2758 14,85 14,851
13 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Gminy Gogolin319 1,72 8,390
Suma w skali powiatu18571100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
19,99% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
8,36% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Gospodarcze w Krapkowicach
42,36% Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka
8,83% Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Obywateli
3,89% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
14,85% "Komitet Wyborczy Wyborców Unia Obywatelska"
1,72% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Gminy Gogolin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
26,32% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Gospodarcze w Krapkowicach
57,89% Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Obywateli
5,26% "Komitet Wyborczy Wyborców Unia Obywatelska"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SOKOŁOWSKI TOMASZ JÓZEF682 10,05wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2MICHOŃ STANISŁAW 225 3,31wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Gospodarcze w Krapkowicach1NIEWIADOMSKI BOGDAN WIKTOR220 3,24wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka1STEINHOFF HENRYK 266 3,92wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka4MACHA ALBERT 326 4,80wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Obywateli1CHMIELEWSKI ROMAN FRANCISZEK667 9,82wybrano większością głosów
Okręg nr 112 "Komitet Wyborczy Wyborców Unia Obywatelska"1SONIK MACIEJ 481 7,08wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka1WOJTALA JOACHIM 997 26,22wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka2KOMANDER KRYSTIAN KAROL283 7,44wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka4STANNEK WALTER JÓZEF431 11,34wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BUKOWIŃSKI JÓZEF 769 16,82wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2MICHALAK MIROSŁAW 236 5,16wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KOZUBEK-KOPECKA GENOWEFA 276 6,04wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka3KAMPA MARIA 277 6,06wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka5PIESZKAŁA MARIUSZ GABRIEL460 10,06wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka1CZERNEK JOACHIM 952 27,94wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka2KICLER NORBERT 320 9,39wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka4GOREK NORBERT 540 15,85wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka5MAICHER GERARD 221 6,49wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska