Wybory do rad gmin: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Województwo pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. pomorskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych radnych rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach w wyborach bezpośrednich na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30126410,9835327,9391172,07
30-3410068,7428528,3372171,67
35-39133511,6037027,7296572,28
40-44188516,3757930,72130669,28
45-49214318,6157927,02156472,98
50-59291625,3373625,24218074,76
60-698507,3816819,7668280,24
70 i więcej1140,991614,049885,96
Ogółem w skali województwa11513100,00308626,80842773,20


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
10,98% poniżej 30
8,74% 30-34
11,60% 35-39
16,37% 40-44
18,61% 45-49
25,33% 50-59
7,38% 60-69
0,99% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska