Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: kandydaci wg płci i wieku
Województwo pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. pomorskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
25-3081,56225,00675,00
30-34193,7015,261894,74
35-39428,171023,813276,19
40-447614,791013,166686,84
45-4913927,041510,7912489,21
50-5919738,332110,6617689,34
60-69316,0326,452993,55
70 i więcej20,3900,002100,00
Suma w skali województwa514100,006111,8745388,13


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
1,56% 25-30
3,70% 30-34
8,17% 35-39
14,79% 40-44
27,04% 45-49
38,33% 50-59
6,03% 60-69
0,39% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska