Wybory do rad gmin: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. opolskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych radnych rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach w wyborach bezpośrednich na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 305368,6313124,4440575,56
30-344777,6812325,7935474,21
35-3974111,9321228,6152971,39
40-44107017,2330828,7976271,21
45-49116418,7530826,4685673,54
50-59162326,1440925,20121474,80
60-695368,639217,1644482,84
70 i więcej621,00914,525385,48
Ogółem w skali województwa6209100,00159225,64461774,36


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
8,63% poniżej 30
7,68% 30-34
11,93% 35-39
17,23% 40-44
18,75% 45-49
26,14% 50-59
8,63% 60-69
1,00% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska