Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: kandydaci wg płci i wieku
Województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. opolskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
25-3072,54114,29685,71
30-34124,35216,671083,33
35-392810,1427,142692,86
40-444315,58613,953786,05
45-495720,651017,544782,46
50-5911140,221210,819989,19
60-69186,52211,111688,89
70 i więcej00,0000,0000,00
Suma w skali województwa276100,003512,6824187,32


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
2,54% 25-30
4,35% 30-34
10,14% 35-39
15,58% 40-44
20,65% 45-49
40,22% 50-59
6,52% 60-69
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska