Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: wyniki głosowania i wyniki wyborów w II turze
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Wyniki głosowania i wyniki wyborów (II tura)
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie kraju po II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie kraju w I turze
Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie kraju w II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie kraju

Lista województw (wyniki II tury głosowania i wyborów)

Nazwa województwa
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
dolnośląskie1840737639077 34,72638697631908 98,94
kujawsko-pomorskie1110848366900 33,03366784363036 98,98
lubelskie1049837400164 38,12400060395537 98,87
lubuskie542580208068 38,35207962205829 98,97
łódzkie1628264534687 32,84534427527628 98,73
małopolskie1651087567000 34,34566775558270 98,50
mazowieckie29538171078009 36,5010772771067707 99,11
opolskie416306144166 34,63144113142479 98,87
podkarpackie1032632425672 41,22425489421076 98,96
podlaskie607441210247 34,61210153208069 99,01
pomorskie930783327359 35,17327217323789 98,95
śląskie2782317816030 29,33815724806000 98,81
świętokrzyskie713475280963 39,38280891277539 98,81
warmińsko-mazurskie863091315869 36,60315743312147 98,86
wielkopolskie1591515568253 35,71567982561032 98,78
zachodniopomorskie959562357862 37,29357592353776 98,93
Suma w skali kraju20674292724032635,027236886715582298,88


Lista województw

Nazwa województwa
Liczba wybieranych wójtów
Liczba wybieranych burmistrzów
Liczba wybieranych prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów wójtów
Liczba obsadzonych urzędów burmistrzów
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
dolnośląskie40558103004055810300
kujawsko-pomorskie302255700302255700
lubelskie642659500642659500
lubuskie202724900202724900
łódzkie50241185005024118500
małopolskie383537600383537600
mazowieckie7849101370078491013700
opolskie111813000111813000
podkarpackie502367900502367900
podlaskie301835100301835100
pomorskie362136000362136000
śląskie39272288003927228800
świętokrzyskie311745200311745200
warmińsko-mazurskie293837000293837000
wielkopolskie395559900395559900
zachodniopomorskie303747100303747100
Suma w skali kraju6154929512020061549295120200


Mapa kraju z zaznaczoną frekwencją II tury głosowania w województwach

02469111315171922242628303235373941


Copyright © 2002 Wirtualna Polska