Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: kandydaci wg płci i wieku
Województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. lubelskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
25-30202,2315,001995,00
30-34444,90511,363988,64
35-39819,0289,887390,12
40-4417119,04116,4316093,57
45-4923926,612912,1321087,87
50-5930333,74206,6028393,40
60-69404,45512,503587,50
70 i więcej00,0000,0000,00
Suma w skali województwa898100,00798,8081991,20


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
2,23% 25-30
4,90% 30-34
9,02% 35-39
19,04% 40-44
26,61% 45-49
33,74% 50-59
4,45% 60-69
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska