Wybory do rad powiatów: radni wg płci i wieku
Województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Radni wg płci i wieku » Woj. warmińsko-mazurskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad powiatów na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 3092,61111,11888,89
30-34174,93317,651482,35
35-39318,9939,682890,32
40-446719,421319,405480,60
45-496819,711116,185783,82
50-5913238,262418,1810881,82
60-69185,22211,111688,89
70 i więcej30,8700,003100,00
Ogółem w skali województwa345100,005716,5228883,48


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
2,61% poniżej 30
4,93% 30-34
8,99% 35-39
19,42% 40-44
19,71% 45-49
38,26% 50-59
5,22% 60-69
0,87% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista powiatów

Nazwa powiatu
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
bartoszycki195,51421,051578,95
braniewski174,9300,0017100,00
działdowski195,51315,791684,21
elbląski174,93211,761588,24
ełcki216,09314,291885,71
giżycki174,93529,411270,59
iławski216,0929,521990,48
kętrzyński195,51631,581368,42
lidzbarski174,93211,761588,24
mrągowski174,93211,761588,24
nidzicki154,35533,331066,67
nowomiejski174,93423,531376,47
olecki154,35320,001280,00
olsztyński236,67521,741878,26
ostródzki236,67313,042086,96
piski195,51210,531789,47
szczycieński195,51210,531789,47
gołdapski154,35213,331386,67
węgorzewski154,35213,331386,67
Ogółem w skali województwa345100,005716,5228883,48


Copyright © 2002 Wirtualna Polska