Wybory do rad powiatów: radni wg płci i wieku
Województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Radni wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad powiatów na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 3010,3800,001100,00
30-3451,8900,005100,00
35-393212,08721,882578,13
40-446725,281116,425683,58
45-496524,531218,465381,54
50-598030,191113,756986,25
60-69155,6616,671493,33
70 i więcej00,0000,0000,00
Ogółem w skali województwa265100,004215,8522384,15


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
1,89% 30-34
12,08% 35-39
25,28% 40-44
24,53% 45-49
30,19% 50-59
5,66% 60-69
0,38% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista powiatów

Nazwa powiatu
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
buski197,17421,051578,95
jędrzejowski217,92523,811676,19
kazimierski155,6616,671493,33
kielecki2910,94827,592172,41
konecki217,9229,521990,48
opatowski197,17421,051578,95
ostrowiecki259,43416,002184,00
pińczowski176,42211,761588,24
sandomierski217,9214,762095,24
skarżyski217,92419,051780,95
starachowicki217,9229,521990,48
staszowski197,17421,051578,95
włoszczowski176,4215,881694,12
Ogółem w skali województwa265100,004215,8522384,15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska