Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. zachodniopomorskie » Pow. łobeski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1115865719 49,3657175334 93,3060TAK
Okręg nr 265552923 44,5929152615 89,7140TAK
Okręg nr 365483761 57,4437573355 89,3040TAK
Okręg nr 456792723 47,9527212547 93,6130TAK
Suma w skali powiatu303681512649,81151101385191,67170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5140 37,11 37,117
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego416 3,00 7,800
9 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2475 17,87 17,872
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"5156 37,22 37,228
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Przyszłość"74 0,53 1,390
12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin264 1,91 4,950
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem w Przyszłość"326 2,35 9,720
Suma w skali powiatu13851100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
37,11% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3,00% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
17,87% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
37,22% Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"
1,91% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
2,35% Komitet Wyborczy Wyborców "Razem w Przyszłość"
0,53% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
41,18% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
47,06% Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1JÓŹWIAK TADEUSZ 604 11,32wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3SOLA RYSZARD 425 7,97wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5PILECKA ELŻBIETA 156 2,92wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"1GUTKOWSKI ANTONI 746 13,99wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"7SOLA RYSZARD 271 5,08wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"12SZYMAŃSKA HALINA BARBARA222 4,16wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SĘKOWSKA MARIA 302 11,55wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5MICHALCZYSZYN JAN 192 7,34wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"2GRADUS ANDRZEJ 331 12,66wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"4SZATKOWSKI ADAM MAREK179 6,85wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CIECHAŃSKI ROMAN 306 9,12wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SARNA RYSZARD 564 16,81wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej6KULIK HENRYK 205 6,11wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"3SZCZEPANIAK WŁODZIMIERZ MIROSŁAW234 6,97wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BUBACZ JANINA 174 6,83wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"2BRODZIŃSKI RYSZARD 462 18,14wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiat dla gmin"3DROZDOWSKI JÓZEF 394 15,47wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska