Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. zachodniopomorskie » Pow. kamieński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1116925529 47,2955235118 92,6750TAK
Okręg nr 297214992 51,3549864608 92,4240TAK
Okręg nr 386554741 54,7847374344 91,7040TAK
Okręg nr 477974650 59,6446454186 90,1240TAK
Suma w skali powiatu378651991252,59198911825691,78170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3137 17,18 17,183
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1356 7,43 9,751
9 - Komitet Wybiorczy Wyborców Obywatelski Komitet Praworządności2353 12,89 12,891
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Kamieńskie"3523 19,30 19,305
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Regionalne2395 13,12 13,122
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa4481 24,55 24,555
13 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Wolin1011 5,54 5,540
Suma w skali powiatu18256100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
17,18% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
7,43% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12,89% Komitet Wybiorczy Wyborców Obywatelski Komitet Praworządności
19,30% Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Kamieńskie"
13,12% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Regionalne
24,55% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa
5,54% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Wolin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,88% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,88% Komitet Wybiorczy Wyborców Obywatelski Komitet Praworządności
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Kamieńskie"
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Regionalne
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MAŚLAK MAREK WINCENTY172 3,36wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wybiorczy Wyborców Obywatelski Komitet Praworządności1ŻELEK WIESŁAW KAZIMIERZ409 7,99wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Kamieńskie"1ŚLĘZAK ANDRZEJ 589 11,51wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Kamieńskie"2KOŁOSZUK ANATOL 347 6,78wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa1JĘDRZEJEWSKI ANDRZEJ MACIEJ375 7,33wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2JASIEWICZ EUGENIUSZ 289 6,27wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Regionalne1MARCINIAK KRZYSZTOF WIESŁAW237 5,14wybrano większością głosów
Okręg nr 212 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa1WILKOWSKI BOGDAN 312 6,77wybrano większością głosów
Okręg nr 212 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa4GAWRYCH-KAMIŃSKA HALINA ELŻBIETA208 4,51wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BRZOZOWSKI WITOLD ANTONI224 5,16wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Kamieńskie"1KOŚCIUKIEWICZ MAŁGORZATA IRENA424 9,76wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Regionalne2MLECZKO ANDRZEJ JÓZEF333 7,67wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa1WOJTYŚ JERZY WACŁAW248 5,71wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOŁODZIEJEK JERZY 225 5,38wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Kamieńskie"1DORNIAK ROMAN ROMUALD631 15,07wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Kamieńskie"2ATRAS KRZYSZTOF 161 3,85wybrano większością głosów
Okręg nr 412 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa8JAMROZIAK PAWEŁ 222 5,30wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska