Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. zachodniopomorskie » Pow. gryficki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12195411372 51,801136410551 92,8590TAK
Okręg nr 2155867737 49,6477267087 91,7360TAK
Okręg nr 398455371 54,5653744852 90,2940TAK
Suma w skali powiatu473852448051,66244642249091,93190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7118 31,65 31,657
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin829 3,69 3,690
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"8553 38,03 38,039
11 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2401 10,68 10,682
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Małe Ojczyzny"2226 9,90 9,901
13 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJACIELE GRYFIC277 1,23 2,630
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość Prawo Demokracja1086 4,83 15,320
Suma w skali powiatu22490100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
31,65% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3,69% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
38,03% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"
10,68% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
9,90% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Małe Ojczyzny"
1,23% Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJACIELE GRYFIC
4,83% Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość Prawo Demokracja
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
36,84% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
47,37% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"
10,53% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Małe Ojczyzny"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CHABOWSKI ZBIGNIEW TADEUSZ916 8,68wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3SZYDLIK WIESŁAW ANDRZEJ410 3,89wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11ŁAWRUSZKO JANUSZ 430 4,08wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"1SAĆ KAZIMIERZ 411 3,90wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"5CHOINA WALDEMAR 559 5,30wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"7BORUK TOMASZ ZBIGNIEW289 2,74wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"18ZDANCEWICZ JACEK HENRYK463 4,39wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1LÖPPER ANTONI 365 3,46wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Małe Ojczyzny"2DEMBOWSKI BOGDAN STANISŁAW165 1,56wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2FIJAŁ WALDEMAR 289 4,08wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KACZMAREK JAN 283 3,99wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"1KOREK RENATA TERESA695 9,81wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"4MAKAREWICZ MIROSŁAW JÓZEF442 6,24wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"12ŁĄCKI ARTUR JAROSŁAW427 6,03wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2GRABARCZYK CZESŁAW MAREK303 4,28wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŁAKOMY BOGDAN 529 10,90wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4GOMÓŁKA RYSZARD PIOTR409 8,43wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"1GRÓDECKI FRANCISZEK BOGDAN611 12,59wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy "RAZEM"2WOJSZNIS STANISŁAW 386 7,96wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska