Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. wągrowiecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1188189008 47,8789958265 91,8870TAK
Okręg nr 2129567682 59,2976627001 91,3750TAK
Okręg nr 3104516626 63,4066206118 92,4240TAK
Okręg nr 481433828 47,0138243475 90,8730TAK
Suma w skali powiatu503682714453,89271012485991,73190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2103 8,46 8,460
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6930 27,88 27,887
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3734 15,02 15,022
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"3670 14,76 14,763
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rzetelność"1301 5,23 7,291
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"6923 27,85 27,856
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin198 0,80 2,400
Suma w skali powiatu24859100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
8,46% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
27,88% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
15,02% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
14,76% Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"
5,23% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rzetelność"
27,85% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"
0,80% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
36,84% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
10,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
15,79% Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rzetelność"
31,58% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4NOWAK MIROSŁAWA HELENA199 2,41wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy14SŁOMA ANDRZEJ 374 4,53wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"1SPRINGER JERZY 688 8,32wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"2PIASECKI JERZY 198 2,40wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rzetelność"1CIEŚLIŃSKI RYSZARD 328 3,97wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"1WOJEWÓDZKA-KUCZ IRENA 680 8,23wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"3WALEWSKA TERESA 300 3,63wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIETRZYCKI GRZEGORZ JÓZEF398 5,68wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3BIELECKI ANDRZEJ JAN388 5,54wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KRANC TOMASZ BRONISŁAW626 8,94wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"7MARZYŃSKI MARCELI 303 4,33wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"1WIECZOREK ANDRZEJ 334 4,77wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SULIKOWSKI JÓZEF 728 11,90wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SYNORACKI TADEUSZ 771 12,60wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"1MIGASIEWICZ KRZYSZTOF 619 10,12wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"2PLUCIŃSKI LECH 510 8,34wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KNAPSKI EDMUND 220 6,33wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ĆWIK WOJCIECH 212 6,10wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"1BRZOSTOWSKI JACEK 422 12,14wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska