Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat ostrowski, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. ostrowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1199448180 41,0181467667 94,1250TAK
Okręg nr 2189747651 40,3276377045 92,2540TAK
Okręg nr 3194718017 41,1780017533 94,1540TAK
Okręg nr 4184128709 47,3086947823 89,9840TAK
Okręg nr 52139010460 48,90104459598 91,8950TAK
Okręg nr 62310614005 60,611399512918 92,3050TAK
Suma w skali powiatu1212975702247,01569185258492,39270 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5887 11,20 11,202
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy16703 31,76 31,7611
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego9777 18,59 18,595
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina11852 22,54 22,548
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin3928 7,47 7,470
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Kruszyńskiego - Porozumienie i Współpraca4437 8,44 8,441
Suma w skali powiatu52584100,0027


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,20% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
31,76% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
18,59% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
22,54% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina
7,47% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
8,44% Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Kruszyńskiego - Porozumienie i Współpraca
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
7,41% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
40,74% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
18,52% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
29,63% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina
3,70% Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Kruszyńskiego - Porozumienie i Współpraca
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1JĘDRZEJAK WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ1038 13,54wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KAŹMIERCZAK GRAŻYNA 417 5,44wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3IWANOWSKA-PAWLAK AGNIESZKA 274 3,57wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina1RAJSKI PAWEŁ 1226 15,99wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina2BARGIEL MICHAŁ 357 4,66wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KĘDZIERSKA-JACHIMEK MARIA 1206 17,12wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SZCZEŚNIAK MARIAN 278 3,95wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina1DERA ANDRZEJ MIKOŁAJ427 6,06wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina8LERACZYK ANDRZEJ STANISŁAW448 6,36wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MICHALAK LESZEK HIERONIM862 11,44wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2GOSTOMCZYK TOMASZ 1002 13,30wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina1PODSADNA BEATA EWA368 4,89wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Kruszyńskiego - Porozumienie i Współpraca1NOGALA BARBARA 546 7,25wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MICHALCZAK MAREK 1154 14,75wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3ORZECHOWSKI TADEUSZ 452 5,78wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1PUSTKOWSKI MARIAN 384 4,91wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina2LUBRYKA RYSZARD 505 6,46wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PANEK JANUSZ WŁADYSŁAW771 8,03wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2LUBIENIECKI ZYGMUNT WALENTY876 9,13wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WALKOWSKI PIOTR 614 6,40wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3GLAPA ZYGMUNT 536 5,58wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina6BARTCZAK JACEK KRZYSZTOF646 6,73wybrano większością głosów
Okręg nr 63 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GROCHOWSKI WOJCIECH 926 7,17wybrano większością głosów
Okręg nr 63 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5ZAWADA GABRIELA 797 6,17wybrano większością głosów
Okręg nr 66 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WILCZURA MICHAŁ 1409 10,91wybrano większością głosów
Okręg nr 66 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2RASIAK KRZYSZTOF 672 5,20wybrano większością głosów
Okręg nr 68 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Centroprawicy Nasze Miasto-Nasz Powiat-Nasza Gmina1FINKE GRZEGORZ 1123 8,69wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     27


Copyright © 2002 Wirtualna Polska