Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat kaliski, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. kaliski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1104205660 54,3256605250 92,7640TAK
Okręg nr 2136216823 50,0968196323 92,7350TAK
Okręg nr 397995500 56,1354995155 93,7430TAK
Okręg nr 4135856550 48,2165426032 92,2050TAK
Okręg nr 5129206314 48,8763115623 89,1040TAK
Suma w skali powiatu603453084751,12308312838392,06210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej6658 23,46 23,465
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9143 32,21 32,217
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6620 23,32 23,325
8 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM LUDOWE5962 21,01 21,014
Suma w skali powiatu28383100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
23,46% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
32,21% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,32% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
21,01% Komitet Wyborczy Wyborców FORUM LUDOWE
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
23,81% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
33,33% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,81% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
19,05% Komitet Wyborczy Wyborców FORUM LUDOWE
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1NOWAK - KOPEĆ EWA AGNIESZKA444 8,46wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7JOPEK WOJCIECH KAZIMIERZ411 7,83wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1OWCZAREK BENEDYKT WŁADYSŁAW406 7,73wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM LUDOWE2JAMNICKI STANISŁAW 284 5,41wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2MIKLAS KAZIMIERZ 443 7,01wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3ŁUCZAK MIECZYSŁAW 597 9,44wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ALEKSANDRZAK LESZEK GRZEGORZ940 14,87wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ANTCZAK TOMASZ 276 4,37wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM LUDOWE3WIEWIÓRKOWSKA STEFANIA 670 10,60wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRAWIEC MARIA 1030 19,98wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6DANCEWICZ JÓZEF GRZEGORZ407 7,90wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5MUSZYŃSKI HENRYK PIOTR685 13,29wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2CHABIERSKI STANISŁAW KAZIMIERZ596 9,88wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRASZKIEWICZ MARIA KONSTANCJA295 4,89wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7CICHARSKA RENATA 409 6,78wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1GNEROWICZ LECH 339 5,62wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM LUDOWE1MUSIOŁ SŁAWOMIR MAREK326 5,40wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1DYRDZIAK MARIA KRYSTYNA490 8,71wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BARTOSZCZYK ZDZISŁAW WOJCIECH981 17,45wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3CZAPSKI SŁAWOMIR BOGDAN511 9,09wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM LUDOWE4DOLNY ANDRZEJ STEFAN353 6,28wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska