Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. braniewski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1184649530 51,6195178070 84,8090TAK
Okręg nr 274544218 56,5942173853 91,3740TAK
Okręg nr 382044713 57,4547104252 90,2840TAK
Suma w skali powiatu341221846154,10184441617587,70170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1455 9,00 9,001
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3216 19,88 19,884
8 - Komitet Założycielski Braniewskiego Forum Samorządowego2333 14,42 14,422
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe4293 26,54 26,545
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Ziemi Braniewskiej"3646 22,54 22,545
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "POMOST"1013 6,26 6,260
12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin219 1,35 1,840
Suma w skali powiatu16175100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
9,00% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
19,88% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,42% Komitet Założycielski Braniewskiego Forum Samorządowego
26,54% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe
22,54% Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Ziemi Braniewskiej"
6,26% Komitet Wyborczy Wyborców "POMOST"
1,35% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,88% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,53% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,76% Komitet Założycielski Braniewskiego Forum Samorządowego
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Ziemi Braniewskiej"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1SZABŁOWIŃSKI GRZEGORZ 190 2,35wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIOTROWSKI ANDRZEJ 272 3,37wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10ŚLIFIERZ ROMAN MAREK214 2,65wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Założycielski Braniewskiego Forum Samorządowego1KOPACZ TADEUSZ JAN324 4,01wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Założycielski Braniewskiego Forum Samorządowego7SOKOŁOWSKI JANUSZ 116 1,44wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1MROZIŃSKI HENRYK 793 9,83wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe2KUNC WŁODZIMIERZ 215 2,66wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Ziemi Braniewskiej"1BEJNAROWICZ TADEUSZ 240 2,97wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Ziemi Braniewskiej"3FITA BARTŁOMIEJ 297 3,68wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WOJCIECHOWSKI KAROL 223 5,79wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe3JAROSŁAWSKI ZDZISŁAW 231 6,00wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Ziemi Braniewskiej"1WIERNASZ ZBIGNIEW 205 5,32wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Ziemi Braniewskiej"4PLAŻUK ANDRZEJ 262 6,80wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KUDLIŃSKI MIROSŁAW 383 9,01wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1POPIEL STANISŁAW 317 7,46wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe3JANOWIAK TADEUSZ 391 9,20wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Ziemi Braniewskiej"1ZAPADKA TADEUSZ 284 6,68wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska