Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat mikołowski, województwo śląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. śląskie » Pow. mikołowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 13022213240 43,811321712529 94,7990TAK
Okręg nr 2169688718 51,3887138220 94,3450TAK
Okręg nr 3142186911 48,6169056480 93,8540TAK
Okręg nr 485405217 61,0951834824 93,0730TAK
Suma w skali powiatu699483408648,73340183205394,22210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4688 14,63 14,634
8 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2109 6,58 6,580
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma i Sprawiedliwość4295 13,40 13,402
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe Razem dla Przyszłości"4482 13,98 16,462
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"8521 26,58 26,587
12 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej988 3,08 3,630
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"6970 21,75 21,756
Suma w skali powiatu32053100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,63% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
6,58% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13,40% Komitet Wyborczy Wyborców Platforma i Sprawiedliwość
13,98% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe Razem dla Przyszłości"
26,58% Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"
3,08% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
21,75% Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
19,05% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
9,52% Komitet Wyborczy Wyborców Platforma i Sprawiedliwość
9,52% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe Razem dla Przyszłości"
33,33% Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"
28,57% Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŚWIĄTKOWSKA BARBARA 446 3,56wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5BEDNARSKA - CZERWIŃSKA ANNA 258 2,06wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma i Sprawiedliwość1PYSZNY EDWARD 674 5,38wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma i Sprawiedliwość10SMOLORZ LUCJAN 340 2,71wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe Razem dla Przyszłości"1STENCEL HENRYK 276 2,20wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"1ZAWISZOWSKI HENRYK 812 6,48wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"12PIECHA JANINA 404 3,22wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"14POROCHOŃSKI SŁAWOMIR 391 3,12wybrano większością głosów
Okręg nr 113 Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"1SOBOTA PIOTR KAROL355 2,83wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KARPETA STANISŁAW 339 4,12wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe Razem dla Przyszłości"1DUŻY MIROSŁAW 997 12,13wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"1JAROSZEK HENRYK 705 8,58wybrano większością głosów
Okręg nr 213 Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"1RATKA JAN 705 8,58wybrano większością głosów
Okręg nr 213 Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"3KALISZ STEFAN ALOJZY373 4,54wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRASOŃ ROMAN 407 6,28wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"1PACHA ALOJZY 436 6,73wybrano większością głosów
Okręg nr 313 Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"1MARSZOLIK TADEUSZ 828 12,78wybrano większością głosów
Okręg nr 313 Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"8GRZEGORZEK TOMASZ 273 4,21wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"1ADAMCZYK KAZIMIERZ STANISŁAW828 17,16wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu"5PRASOŁ BARBARA 355 7,36wybrano większością głosów
Okręg nr 413 Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego"1PASIERBEK JADWIGA 732 15,17wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska