Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat częstochowski, województwo śląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. śląskie » Pow. częstochowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1186828201 43,9081827567 92,4840TAK
Okręg nr 2161058766 54,4387598031 91,6940TAK
Okręg nr 3141176603 46,7765926164 93,5130TAK
Okręg nr 4108765008 46,0550044739 94,7030TAK
Okręg nr 5150187748 51,5977407176 92,7140TAK
Okręg nr 6154208483 55,0184557698 91,0540TAK
Okręg nr 7141338014 56,7080067339 91,6730TAK
Suma w skali powiatu1043515282350,62527384871492,37250 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy12701 26,07 26,078
8 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej7204 14,79 14,791
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa12838 26,35 26,357
10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego14769 30,32 30,329
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin614 1,26 8,110
12 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Mstowskiej588 1,21 8,190
Suma w skali powiatu48714100,0025


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
26,07% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,79% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
26,35% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
30,32% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1,26% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1,21% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Mstowskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
32,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
4,00% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
28,00% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
36,00% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2GRAD ANDRZEJ 481 6,36wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1PRZYBYLSKI JANUSZ 696 9,20wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CHUDZIK MIECZYSŁAW 1012 13,37wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4DYNER GRZEGORZ CZESŁAW299 3,95wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ROSIŃSKI RYSZARD JERZY514 6,40wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3ZALEJSKI ADAM GRZEGORZ618 7,70wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa8SZUMERA SZCZEPAN 696 8,67wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KUBAT ANDRZEJ 1248 15,54wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1POPENDA ROMAN ANDRZEJ472 7,66wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1GZEL BOLESŁAW MARIAN493 8,00wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KIELAN JAROSŁAW ANDRZEJ762 12,36wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BĄK WIESŁAW ANDRZEJ674 14,22wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa3NADAJ KRZYSZTOF 757 15,97wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WIŚNIEWSKI LESZEK 549 11,58wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KISIEL-SOJDA GRAŻYNA HELENA434 6,05wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KUBAT KRZYSZTOF 626 8,72wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1DYDOŃ PAWEŁ EDMUND1591 22,17wybrano większością głosów
Okręg nr 510 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CAŁUSIŃSKA URSZULA MARIANNA529 7,37wybrano większością głosów
Okręg nr 63 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2HAŁACZKIEWICZ TADEUSZ STANISŁAW559 7,26wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa5KNAP GABRIEL 343 4,46wybrano większością głosów
Okręg nr 610 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KASIURA HENRYK ADAM1919 24,93wybrano większością głosów
Okręg nr 610 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2STĘPIEŃ MARIA ZOFIA384 4,99wybrano większością głosów
Okręg nr 73 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2BĄBKA ANDRZEJ JACEK567 7,73wybrano większością głosów
Okręg nr 79 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1KUCIA STANISŁAW JERZY784 10,68wybrano większością głosów
Okręg nr 710 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5MILKIEWICZ TADEUSZ 555 7,56wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     25


Copyright © 2002 Wirtualna Polska