Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat nowodworski, województwo pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. pomorskie » Pow. nowodworski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1138466435 46,4864285994 93,2580TAK
Okręg nr 2137296804 49,5667956268 92,2470TAK
Suma w skali powiatu275751323948,01132231226292,73150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1581 12,89 12,892
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2107 17,18 17,182
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"4535 36,98 36,987
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze "Żuławy - Mierzeja"3152 25,71 25,714
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych662 5,40 5,400
11 - Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAR" w JANTARZE225 1,83 3,590
Suma w skali powiatu12262100,0015


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
12,89% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
17,18% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
36,98% Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"
25,71% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze "Żuławy - Mierzeja"
5,40% Komitet Wyborczy Wyborców Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych
1,83% Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAR" w JANTARZE
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
13,33% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
13,33% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
46,67% Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"
26,67% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze "Żuławy - Mierzeja"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1SZTABIŃSKI ZYGMUNT 286 4,77wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ADAMCZYK EDWARD 375 6,26wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"2MASALSKI RYSZARD JAN329 5,49wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"10LEPPER EUSTACHIUSZ 235 3,92wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"16STUDZIŃSKI TADEUSZ JÓZEF231 3,85wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze "Żuławy - Mierzeja"1PIÓRKOWSKI ZBIGNIEW JAN431 7,19wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze "Żuławy - Mierzeja"2BOJKOWSKI ZBIGNIEW 154 2,57wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze "Żuławy - Mierzeja"5DYWIZJUSZ JAROSŁAW ALEKSANDER226 3,77wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KROKOSZ ZBIGNIEW STANISŁAW298 4,75wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2RANOSZEK MARIAN 227 3,62wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"1MOLSKI MIROSŁAW LESZEK339 5,41wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"4LEW GRZEGORZ WINCENTY327 5,22wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"13STADNICKI KAZIMIERZ MIECZYSŁAW292 4,66wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"14WYRZYKOWSKI EUGENIUSZ 364 5,81wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze "Żuławy - Mierzeja"4KUCZMA HENRYK 232 3,70wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska