Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat malborski, województwo pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. pomorskie » Pow. malborski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1157896317 40,0162785767 91,8660TAK
Okręg nr 2147925711 38,6157045252 92,0860TAK
Okręg nr 3186779441 50,5594238398 89,1270TAK
Suma w skali powiatu492582146943,58214051941790,71190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3185 16,40 16,403
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5373 27,67 27,676
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"4832 24,89 24,895
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski3610 18,59 18,594
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Forum Wyborcze2417 12,45 12,451
Suma w skali powiatu19417100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
16,40% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
27,67% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
24,89% Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"
18,59% Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski
12,45% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Forum Wyborcze
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
15,79% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
31,58% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,32% Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"
21,05% Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Forum Wyborcze
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ZAKRZEWSKI WIESŁAW TADEUSZ344 5,96wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CHARZEWSKI MAREK 271 4,70wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4BOBER JOLANTA 230 3,99wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"1DRZEWIŃSKA MARIA 347 6,02wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski1CZAPLA MIROSŁAW 449 7,79wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski9ZAWADZKI MIECZYSŁAW 214 3,71wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ŚLĄZAK RYSZARD WACŁAW229 4,36wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOWNACKI CZESŁAW 364 6,93wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9KOSTRZEWA DARIUSZ 380 7,24wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"1HRYNIEWIECKI - FIEDOROWICZ WŁODZIMIERZ 301 5,73wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski1SZWEDOWSKI PIOTR MIROSŁAW316 6,02wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski7LESZCZYŃSKA JOLANTA 177 3,37wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1BEDNARSKI ZBIGNIEW JERZY331 3,94wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1RUKAT MAREK 503 5,99wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KONOPKA WALDEMAR 359 4,27wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"1GRZANKO JULIAN 510 6,07wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"2BILIŃSKI TADEUSZ 441 5,25wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"4PŁAZA MARIAN 465 5,54wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Forum Wyborcze1HEBEL TOMASZ ROMAN394 4,69wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska