Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat gdański, województwo pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. pomorskie » Pow. gdański
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1173417386 42,5973806960 94,3150TAK
Okręg nr 2124195923 47,6959235319 89,8040TAK
Okręg nr 3178788764 49,0287387974 91,2660TAK
Okręg nr 4111755485 49,0854805016 91,5340TAK
Suma w skali powiatu588132755846,86275212526991,82190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1899 7,52 7,520
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6759 26,75 26,756
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"2160 8,55 8,551
9 - Komitet Wyborczy Wyborców ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z WYBORU720 2,85 6,010
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat11444 45,29 45,2912
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2287 9,05 9,050
Suma w skali powiatu25269100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
7,52% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
26,75% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
8,55% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"
2,85% Komitet Wyborczy Wyborców ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z WYBORU
45,29% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat
9,05% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
31,58% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"
63,16% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GOLAŃSKI JANUSZ 521 7,49wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10MULARCZYK MAŁGORZATA 365 5,24wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"5RZANIECKI ZYGMUNT 372 5,34wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat1ŚWILSKI RYSZARD JAN703 10,10wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat2SZUMIŁO HALINA MAŁGORZATA451 6,48wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3NĘCKA HENRYKA 466 8,76wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat1DOMBROWSKI BOGDAN 1099 20,66wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat2CICHON MARIAN 435 8,18wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat7GRABOWSKA EWA MARIA638 11,99wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4GRYŃ JAN 386 4,84wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6KOTYŃSKI LUCJAN EDWARD495 6,21wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat1NOWAK ZBIGNIEW 919 11,52wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat2BURZYMSKA ANNA WACŁAWA1050 13,17wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat5KALINOWSKI EUSTACHY ANTONI307 3,85wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat7BĄK DOROTA IRENA431 5,41wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PASTUSZEK ANDRZEJ WACŁAW719 14,33wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat1BIENIASZ KRZYWIEC CEZARY CZESŁAW394 7,85wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat2NAWROT LESZEK 714 14,23wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wspólny Powiat7BIEDRZYCKA BARBARA MAŁGORZATA294 5,86wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska