Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat brzozowski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. brzozowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1195529335 47,7493238699 93,3180TAK
Okręg nr 2129526836 52,7868256210 90,9950TAK
Okręg nr 3168129568 56,9195618760 91,6260TAK
Suma w skali powiatu493162573952,19257092366992,07190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1658 7,00 9,501
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2510 10,60 10,602
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2793 11,80 11,802
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2436 10,29 10,292
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich5930 25,05 25,056
9 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego6772 28,61 28,616
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność - Bezpieczeństwo - Przyszłość1570 6,63 6,630
Suma w skali powiatu23669100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
7,00% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10,60% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
11,80% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
10,29% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
25,05% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich
28,61% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego
6,63% Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność - Bezpieczeństwo - Przyszłość
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,26% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10,53% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
10,53% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
10,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
31,58% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich
31,58% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1CZUPSKI MIECZYSŁAW 543 6,24wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SMOLEŃ WINCENTY JAN168 1,93wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4LASKOŚ JÓZEF MATEUSZ558 6,41wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich1DRAGUŁA JANUSZ 575 6,61wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich4CHROBAK STANISŁAW JÓZEF198 2,28wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego1RZEPKA JÓZEF 1187 13,65wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego2WOJDANOWSKI ZDZISŁAW 403 4,63wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego5PRZYCZYNEK BRONISŁAW HENRYK281 3,23wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1OWSIANY MAREK 591 9,52wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7GROMALA ANTONI STANISŁAW452 7,28wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich1BARĆ MIECZYSŁAW 317 5,10wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich2ADAMSKI JACEK 541 8,71wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego1DĄBROWSKI JAROSŁAW 434 6,99wybrano większością głosów
Okręg nr 31 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1EKIERT STANISŁAW 306 3,49wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1NIEMIEC LESZEK 574 6,55wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich1BŁAŻ ZYGMUNT 364 4,16wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorząd. Gmin Brzozowskich9KARASIŃSKA - WCISŁO BARBARA TERESA608 6,94wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego1ŁOBODZIŃSKI STANISŁAW 593 6,77wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Powiatu Brzozowskiego2PAJĄK MIECZYSŁAW JAN574 6,55wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska