Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat brzeski, województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. opolskie » Pow. brzeski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 13096312919 41,721290912013 93,0690TAK
Okręg nr 2153407611 49,6276086849 90,0250TAK
Okręg nr 3151346642 43,8966406086 91,6640TAK
Okręg nr 4102814704 45,7546994327 92,0830TAK
Suma w skali powiatu717183187644,45318562927591,90210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7439 25,41 25,417
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5015 17,13 17,134
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości3916 13,38 13,384
9 - Komitet Wyborczy Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej2314 7,90 7,901
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin3204 10,94 10,941
11 - Komitet Wyborczy Brzeskiej Wspólnoty Samorządowej3726 12,73 12,734
12 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2634 9,00 9,000
13 - Komitet Wyborczy Zrzeszenie Kupców Brzeskich201 0,69 1,670
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Niezależnych "Zdrowe Miasto"826 2,82 6,880
Suma w skali powiatu29275100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
25,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,13% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13,38% Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości
7,90% Komitet Wyborczy Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej
10,94% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
12,73% Komitet Wyborczy Brzeskiej Wspólnoty Samorządowej
9,00% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
2,82% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Niezależnych "Zdrowe Miasto"
0,69% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
33,33% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
19,05% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
19,05% Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości
4,76% Komitet Wyborczy Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej
4,76% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
19,05% Komitet Wyborczy Brzeskiej Wspólnoty Samorządowej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SZYPUŁA STANISŁAW 925 7,70wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4GRANAT JERZY 271 2,26wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5STARCZYK MAREK 231 1,92wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości1BĄCZEK KAZIMIERZ 282 2,35wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości2STANKIEWICZ MIROSŁAW WALDEMAR238 1,98wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej3BARABACH ROMAN MICHAŁ250 2,08wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1JAKUBÓW JANUSZ 978 8,14wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Brzeskiej Wspólnoty Samorządowej1MAZURKIEWICZ HENRYK 415 3,45wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Brzeskiej Wspólnoty Samorządowej2WÓJCIK JANUSZ 167 1,39wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3TRAKA EDWARD JAN359 5,24wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2JAGIEŁŁOWICZ HANNA 304 4,44wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3GOLONKA JAN 438 6,40wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości5SALIJ ANDRZEJ 314 4,58wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Brzeskiej Wspólnoty Samorządowej2JAKUBOWSKI KLEMENS 283 4,13wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOŚLA JÓZEF 528 8,68wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3BORT JAN 615 10,11wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2WALORSKI ANDRZEJ 282 4,63wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Sprawiedliwości1ANTONIEWICZ MAREK 616 10,12wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KLEPARSKI EUGENIUSZ 306 7,07wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SMOLIŃSKI FRANCISZEK 651 15,05wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Brzeskiej Wspólnoty Samorządowej1BALSIEWICZ CZESŁAWA 561 12,97wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska