Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. szydłowiecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1153029228 60,3192098567 93,0380TAK
Okręg nr 251323409 66,4334093056 89,6530TAK
Okręg nr 3113598209 72,2781997382 90,0460TAK
Suma w skali powiatu317932084665,57208171900591,30170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2092 11,01 11,011
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3178 16,72 16,723
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4504 23,70 23,705
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Liga Prawicy Razem1489 7,83 7,831
9 - Komitet Wyborczy Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej2287 12,03 12,031
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1050 5,52 5,520
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"4405 23,18 23,186
Suma w skali powiatu19005100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,01% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
16,72% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,70% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7,83% Komitet Wyborczy Wyborców Liga Prawicy Razem
12,03% Komitet Wyborczy Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
5,52% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
23,18% Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,88% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
17,65% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
29,41% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców Liga Prawicy Razem
5,88% Komitet Wyborczy Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
35,29% Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ŁĘKAWSKA ANNA 245 2,86wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3CZERWIAK JÓZEF 262 3,06wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3GÓRLICKI RYSZARD 174 2,03wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Liga Prawicy Razem13JERZ MACIEJ 272 3,17wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej16ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF PIOTR216 2,52wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"1ADAMCZYK KRYSTYNA 214 2,50wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"8LUDEW ARTUR 249 2,91wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"15WODA ANDRZEJ SZYMON325 3,79wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SADOWNIK MAREK MARIAN207 6,77wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4SOWIŃSKI JAN 234 7,66wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"4JAŚKIEWICZ LESZEK 246 8,05wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1SIERAWSKI CEZARY WŁODZIMIERZ265 3,59wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KOSNO ZOFIA 352 4,77wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3BODO JANINA 323 4,38wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6FIGARSKI MAREK ZYGMUNT332 4,50wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"3BASIAK JAROSŁAW ZBIGNIEW196 2,66wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Ziemi Szydłowieckiej"6FIGARSKI JÓZEF 309 4,19wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska