Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat słubicki, województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubuskie » Pow. słubicki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1130657124 54,5371206351 89,2060TAK
Okręg nr 274553791 50,8537413308 88,4340TAK
Okręg nr 3147766015 40,7160045506 91,7170TAK
Suma w skali powiatu352961693047,97168651516589,92170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej777 5,12 12,230
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4445 29,31 29,316
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2714 17,90 17,903
8 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów537 3,54 6,090
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom6220 41,02 41,028
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina114 0,75 3,450
11 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Kolejarzy358 2,36 10,820
Suma w skali powiatu15165100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
5,12% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,31% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,90% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3,54% Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
41,02% Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom
2,36% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Kolejarzy
0,75% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
35,29% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,65% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
47,06% Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PALICHLEB MARIA 315 4,96wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2GLINKA JERZY FRANCISZEK244 3,84wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1JODLIŃSKA-PUZIUK MAŁGORZATA STEFANIA553 8,71wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom1KOZINOGA WIESŁAW ANTONI339 5,34wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom3DOLCZEWSKI LESZEK 452 7,12wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom5KOWALSKI JÓZEF 314 4,94wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KLAJNEROK STANISŁAW 257 7,77wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KOŹLAREK BOGUMIŁ BOLESŁAW271 8,19wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom1BOCHEŃSKI WITOLD PAWEŁ265 8,01wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom3HAŃBICKI JAN KRZYSZTOF285 8,62wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CHILIŃSKI EDWARD 647 11,75wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4MOSZCZUK ZBIGNIEW 520 9,44wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5WÓJTOWICZ TADEUSZ 166 3,01wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1OWSIAK LEOPOLD 123 2,23wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom1KWIATKOWSKI JÓZEF 379 6,88wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom3BODZIACKI RYSZARD KRZYSZTOF657 11,93wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Powiat - Nasz Dom4TIMOFIEJCZYK LEON 192 3,49wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska