Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat pilski, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. wielkopolskie » Pow. pilski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30137,18215,381184,62
30-3463,31350,00350,00
35-39179,39635,291164,71
40-442714,92829,631970,37
45-494524,861328,893271,11
50-595530,391425,454174,55
60-69189,94422,221477,78
70 i więcej00,0000,0000,00
Ogółem w skali województwa181100,005027,6213172,38


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
7,18% poniżej 30
3,31% 30-34
9,39% 35-39
14,92% 40-44
24,86% 45-49
30,39% 50-59
9,94% 60-69
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska