Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat leszczyński, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. wielkopolskie » Pow. leszczyński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 3043,70125,00375,00
30-3487,41450,00450,00
35-3943,70250,00250,00
40-442018,52525,001575,00
45-492725,00933,331866,67
50-592725,00414,812385,19
60-691412,96321,431178,57
70 i więcej43,7000,004100,00
Ogółem w skali województwa108100,002825,938074,07


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
3,70% poniżej 30
7,41% 30-34
3,70% 35-39
18,52% 40-44
25,00% 45-49
25,00% 50-59
12,96% 60-69
3,70% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska