Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat łomżyński, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. podlaskie » Pow. łomżyński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 3054,35120,00480,00
30-3497,83222,22777,78
35-391210,43433,33866,67
40-442017,39840,001260,00
45-492219,13418,181881,82
50-593631,30925,002775,00
60-69119,57218,18981,82
70 i więcej00,0000,0000,00
Ogółem w skali województwa115100,003026,098573,91


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
4,35% poniżej 30
7,83% 30-34
10,43% 35-39
17,39% 40-44
19,13% 45-49
31,30% 50-59
9,57% 60-69
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska