Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. wielkopolskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 301534,242516,3412883,66
30-341825,052212,0916087,91
35-393469,606117,6328582,37
40-4466018,3010616,0655483,94
45-4981922,7113916,9768083,03
50-59112031,0619417,3292682,68
60-692958,18279,1526890,85
70 i więcej310,8613,233096,77
Ogółem w skali wojewodztwa3606100,0057515,95303184,05


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
4,24% poniżej 30
5,05% 30-34
9,60% 35-39
18,30% 40-44
22,71% 45-49
31,06% 50-59
8,18% 60-69
0,86% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska