Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. warmińsko-mazurskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30754,04912,006688,00
30-341156,192118,269481,74
35-3924413,135020,4919479,51
40-4440421,747117,5733382,43
45-4945424,439821,5935678,41
50-5944223,7910724,2133575,79
60-691126,031614,299685,71
70 i więcej120,6518,331191,67
Ogółem w skali wojewodztwa1858100,0037320,08148579,92


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
4,04% poniżej 30
6,19% 30-34
13,13% 35-39
21,74% 40-44
24,43% 45-49
23,79% 50-59
6,03% 60-69
0,65% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska