Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30704,3568,576491,43
30-341036,401918,458481,55
35-3919712,243216,2416583,76
40-4431119,336219,9424980,06
45-4936722,815715,5331084,47
50-5942726,546114,2936685,71
60-691147,09119,6510390,35
70 i więcej201,2400,0020100,00
Ogółem w skali wojewodztwa1609100,0024815,41136184,59


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
4,35% poniżej 30
6,40% 30-34
12,24% 35-39
19,33% 40-44
22,81% 45-49
26,54% 50-59
7,09% 60-69
1,24% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska