Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo śląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. śląskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 301274,491914,9610885,04
30-341535,412214,3813185,62
35-3929110,295920,2723279,73
40-4451218,1011422,2739877,73
45-4959320,9711218,8948181,11
50-5983429,4915919,0667580,94
60-6929310,364415,0224984,98
70 i więcej250,88520,002080,00
Ogółem w skali wojewodztwa2828100,0053418,88229481,12


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
4,49% poniżej 30
5,41% 30-34
10,29% 35-39
18,10% 40-44
20,97% 45-49
29,49% 50-59
10,36% 60-69
0,88% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska