Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. pomorskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 301005,0388,009292,00
30-341497,492516,7812483,22
35-3924012,075221,6718878,33
40-4437518,857820,8029779,20
45-4943922,078519,3635480,64
50-5954827,5513224,0941675,91
60-691326,642015,1511284,85
70 i więcej60,30233,33466,67
Ogółem w skali wojewodztwa1989100,0040220,21158779,79


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
5,03% poniżej 30
7,49% 30-34
12,07% 35-39
18,85% 40-44
22,07% 45-49
27,55% 50-59
6,64% 60-69
0,30% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska