Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. małopolskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 301043,531413,469086,54
30-341485,032315,5412584,46
35-3936612,436417,4930282,51
40-4455918,9811019,6844980,32
45-4960720,6111018,1249781,88
50-5983528,3514717,6068882,40
60-692819,543010,6825189,32
70 i więcej451,5336,674293,33
Ogółem w skali wojewodztwa2945100,0050117,01244482,99


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
3,53% poniżej 30
5,03% 30-34
12,43% 35-39
18,98% 40-44
20,61% 45-49
28,35% 50-59
9,54% 60-69
1,53% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska