Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. lubuskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30554,171221,824378,18
30-34806,071417,506682,50
35-3917012,895331,1811768,82
40-4426720,245721,3521078,65
45-4929422,295920,0723579,93
50-5936627,758021,8628678,14
60-69836,2989,647590,36
70 i więcej40,3000,004100,00
Ogółem w skali wojewodztwa1319100,0028321,46103678,54


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
4,17% poniżej 30
6,07% 30-34
12,89% 35-39
20,24% 40-44
22,29% 45-49
27,75% 50-59
6,29% 60-69
0,30% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska