Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. lubelskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 301685,09158,9315391,07
30-342738,274917,9522482,05
35-3947914,508016,7039983,30
40-4466120,019914,9856285,02
45-4971221,5610214,3361085,67
50-5978823,8613617,2665282,74
60-691996,02189,0518190,95
70 i więcej230,7014,352295,65
Ogółem w skali wojewodztwa3303100,0050015,14280384,86


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
5,09% poniżej 30
8,27% 30-34
14,50% 35-39
20,01% 40-44
21,56% 45-49
23,86% 50-59
6,02% 60-69
0,70% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska