Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. kujawsko-pomorskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 301145,011210,5310289,47
30-341155,051714,789885,22
35-3926911,815319,7021680,30
40-4445620,0310122,1535577,85
45-4949521,749619,3939980,61
50-5965328,6811918,2253481,78
60-691617,072716,7713483,23
70 i więcej140,6100,0014100,00
Ogółem w skali wojewodztwa2277100,0042518,66185281,34


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
5,01% poniżej 30
5,05% 30-34
11,81% 35-39
20,03% 40-44
21,74% 45-49
28,68% 50-59
7,07% 60-69
0,61% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska