Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo dolnośląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. dolnośląskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 301385,022215,9411684,06
30-341696,153118,3413881,66
35-3931211,358928,5322371,47
40-4453319,3813525,3339874,67
45-4962222,6214222,8348077,17
50-5980229,1620125,0660174,94
60-691645,962414,6314085,37
70 i więcej100,36220,00880,00
Ogółem w skali wojewodztwa2750100,0064623,49210476,51


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
5,02% poniżej 30
6,15% 30-34
11,35% 35-39
19,38% 40-44
22,62% 45-49
29,16% 50-59
5,96% 60-69
0,36% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska