Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Pruszków, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. pruszkowski » Gm. Pruszków
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1102243354 32,8133483154 94,2150TAK
Okręg nr 2112924094 36,2639563774 95,4060TAK
Okręg nr 3112214056 36,1540503819 94,3060TAK
Okręg nr 4105583137 29,7131372949 94,0160TAK
Suma w skali gminy432951464133,82144911369694,51230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej837 6,11 6,110
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2217 16,19 16,194
9 - Komitet Wyborczy Wyborców PRUSZKOWSKIEGO RUCHU DEMOKRATYCZNEGO450 3,29 3,290
10 - Komitet WyborczyWyborców PRAWORZĄDNOŚĆ - SAMORZĄDNOŚĆ1399 10,21 10,213
11 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej1368 9,99 9,991
12 - Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA OBYWATELI WSPÓLNOTA PRUSZKÓW1723 12,58 12,583
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIE3801 27,75 27,759
14 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1901 13,88 13,883
Suma w skali gminy13696100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
6,11% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
16,19% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3,29% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców PRUSZKOWSKIEGO RUCHU DEMOKRATYCZNEGO
10,21% 10 - Komitet WyborczyWyborców PRAWORZĄDNOŚĆ - SAMORZĄDNOŚĆ
9,99% 11 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
12,58% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA OBYWATELI WSPÓLNOTA PRUSZKÓW
27,75% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIE
13,88% 14 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,39% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
13,04% 10 - Komitet WyborczyWyborców PRAWORZĄDNOŚĆ - SAMORZĄDNOŚĆ
4,35% 11 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
13,04% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA OBYWATELI WSPÓLNOTA PRUSZKÓW
39,13% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIE
13,04% 14 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
12 - Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA OBYWATELI WSPÓLNOTA PRUSZKÓWOkręg nr 13MAJEWSKI ADAM 208 6,59wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 11MOCZUŁO JÓZEF 267 8,47wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 17DOMAŃSKI MARIUSZ 96 3,04wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 11ZIMOCH BARBARA 128 4,06wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 12MALISZEWSKI MIECZYSŁAW 382 12,11wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21ZACHARSKI RYSZARD 500 13,25wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 22KACZANOWSKI JACEK 99 2,62wybrano większością głosów
10 - Komitet WyborczyWyborców PRAWORZĄDNOŚĆ - SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 22WRONA MACIEJ 106 2,81wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 21BĄKIEWICZ MARCIN WOJCIECH127 3,37wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 23KURZELA ANDRZEJ LESZEK387 10,25wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 26MAKOWSKA MARIA 149 3,95wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31MIKA RYSZARD 270 7,07wybrano większością głosów
10 - Komitet WyborczyWyborców PRAWORZĄDNOŚĆ - SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 31BAZAK JERZY 213 5,58wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA OBYWATELI WSPÓLNOTA PRUSZKÓWOkręg nr 31HEJDA MAREK KAZIMIERZ105 2,75wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 32OLSZAK JAROSŁAW 182 4,77wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 35HABIERA ZBIGNIEW BOGUSŁAW296 7,75wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 32KIEŁKIEWICZ KRYSTYNA 142 3,72wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 44JAŚKIEWICZ DANUTA JADWIGA176 5,97wybrano większością głosów
10 - Komitet WyborczyWyborców PRAWORZĄDNOŚĆ - SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 41MARKOWSKI TOMASZ 112 3,80wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 41SIERAK JERZY 178 6,04wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców INICJATYWA OBYWATELI WSPÓLNOTA PRUSZKÓWOkręg nr 42FRĄCZAK JANUSZ SZYMON118 4,00wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 43KULPA EUGENIUSZ 130 4,41wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄD 2002 POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIEOkręg nr 412ŚLIWIŃSKA MIROSŁAWA 124 4,20wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska