Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Wojcieszków, powiat łukowski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. łukowski » Gm. Wojcieszków
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1543298 54,88298288 96,6420TAK
Okręg nr 2473375 79,28374373 99,7310TAK
Okręg nr 3517332 64,22332326 98,1920TAK
Okręg nr 4377294 77,98294294 100,0010TAK
Okręg nr 5413273 66,10273272 99,6310TAK
Okręg nr 6412267 64,81267261 97,7510TAK
Okręg nr 7517347 67,12347337 97,1210TAK
Okręg nr 8395302 76,46302297 98,3410TAK
Okręg nr 9352193 54,83193183 94,8210TAK
Okręg nr 10364246 67,58245242 98,7810TAK
Okręg nr 111061732 68,99732719 98,2230TAK
Suma w skali gminy5424365967,463657359298,22150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Odpowiedzialność i Rozsądek"1
9 - Komitet Wyborczy Powiatowej Partii Obrony Bezrobotnych "Nadzieja"1
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wylotka Wspólne Dobro6
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Wyborców-20022
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Wieś"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rota"1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców MOJA WIEŚ XXIw.0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "Stowarzyszenie"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość"0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Plon"0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro"0
19 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wola Ludu"0
20 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMI SWOI"0
21 - Komitet Wyborczy Wyborców Jedność0
22 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
26,67% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Odpowiedzialność i Rozsądek"
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Powiatowej Partii Obrony Bezrobotnych "Nadzieja"
40,00% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wylotka Wspólne Dobro
13,33% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Wyborców-2002
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rota"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11CIOŁEK WIKTOR 74 25,69wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Wyborców-2002Okręg nr 11KOPYŚĆ STANISŁAW 125 43,40wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rota"Okręg nr 21JÓŹWIK JADWIGA 147 39,41wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wylotka Wspólne DobroOkręg nr 32KŁODA SŁAWOMIR 95 29,14wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Wyborców-2002Okręg nr 31IZDEBSKI WITOLD KAZIMIERZ120 36,81wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wylotka Wspólne DobroOkręg nr 41BARSZCZ JANUSZ 141 47,96wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wylotka Wspólne DobroOkręg nr 51SZCZĘŚNIAK KRZYSZTOF 59 21,69wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Odpowiedzialność i Rozsądek"Okręg nr 61KSOK HENRYK 144 55,17wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wylotka Wspólne DobroOkręg nr 71WARDAK STANISŁAW 156 46,29wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 81BURDACH WITOLD 110 37,04wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wylotka Wspólne DobroOkręg nr 91JÓŹWIK MIECZYSŁAW 155 84,70wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 101SKORUPSKI JAROSŁAW 106 43,80wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 112SMARŻ GRZEGORZ 168 23,37wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Powiatowej Partii Obrony Bezrobotnych "Nadzieja"Okręg nr 112KANIA GRAŻYNA BARBARA161 22,39wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wylotka Wspólne DobroOkręg nr 113OSIAK KAZIMIERZ 267 37,13wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska