Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Niedrzwica Duża, powiat lubelski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. lubelski » Gm. Niedrzwica Duża
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 129061534 52,7915321474 96,2150TAK
Okręg nr 2458207 45,20207199 96,1410TAK
Okręg nr 31485834 56,16833814 97,7230TAK
Okręg nr 4697380 54,52379375 98,9410TAK
Okręg nr 51106589 53,25589572 97,1120TAK
Okręg nr 6965442 45,80442440 99,5520TAK
Okręg nr 7460196 42,61196193 98,4710TAK
Suma w skali gminy8077418251,784178406797,34150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda0
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Dom2
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina9
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Szansa0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Oświata0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Teraz My0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Nadzieja0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Niedrzwica Duża WIDOK0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Czółna0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Promyk0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Kolonia I1
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Sobieszczan0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Sobieszczany0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Strzeszkowice0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
20,00% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13,33% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Dom
60,00% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Kolonia I
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11WERTEL PIOTR IRENEUSZ487 33,04wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 11FRYKOWSKI KAZIMIERZ 347 23,54wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 12KARCZYŃSKA-MIERZYŃSKA ELŻBIETA 514 34,87wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 13KUNA ADAM 466 31,61wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 14MIERZWA JERZY 525 35,62wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 21SAPIŃSKI GRZEGORZ 62 31,16wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 31BORK ADAM PIOTR327 40,17wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 32KĘPOWICZ HENRYK WIESŁAW192 23,59wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 33STEFANEK JÓZEF STANISŁAW317 38,94wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny DomOkręg nr 41KANIOS WIESŁAW 114 30,40wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 51ZYGO JAN 178 31,12wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Kolonia IOkręg nr 51PIETRZAK STANISŁAW 141 24,65wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny DomOkręg nr 62DRĄŻYK ZBIGNIEW 179 40,68wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 61BŁASIK WOJCIECH 159 36,14wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna GminaOkręg nr 71NIEZBECKI STANISŁAW WŁADYSŁAW83 43,01wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska