Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Biszcza, powiat biłgorajski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. biłgorajski » Gm. Biszcza
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1472219 46,40219219 100,0020TAK
Okręg nr 2437219 50,11219216 98,6320TAK
Okręg nr 3873475 54,41475465 97,8940TAK
Okręg nr 4580271 46,72271270 99,6330TAK
Okręg nr 518889 47,348988 98,8810TAK
Okręg nr 6547267 48,81267259 97,0030TAK
Suma w skali gminy3097154049,731540151798,51150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin3
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Jedność Ziemi Biłgorajskiej0
9 - Komitet Wyborczy "Wspólna Sprawa"3
10 - Komitet Wyborczy Komitet Renowacji Kościółka w Bukowinie0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
20,00% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,00% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
40,00% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
20,00% 9 - Komitet Wyborczy "Wspólna Sprawa"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 11PYCZKO ZBIGNIEW 69 31,51wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 12KUKIEŁKA JÓZEF 95 43,38wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 21BULICZ MIECZYSŁAW 66 30,56wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 22PISARCZYK ADAM 88 40,74wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 31GRABEK MIECZYSŁAW 140 30,11wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31DAJNOWSKI TADEUSZ 179 38,49wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 34ZAŃ WŁADYSŁAW 172 36,99wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "Wspólna Sprawa"Okręg nr 33MATYS JANUSZ 150 32,26wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 41SMYL MIROSŁAWA JANINA108 40,00wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 42KRĘT JAN JÓZEF98 36,30wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "Wspólna Sprawa"Okręg nr 41MYSZAK KRZYSZTOF 100 37,04wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 51ĆWIKŁA KAZIMIERZ 42 47,73wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 61ĆWIKŁA DARIUSZ 149 57,53wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 62KMIEĆ TADEUSZ 172 66,41wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "Wspólna Sprawa"Okręg nr 61PYĆ ALEKSANDER JÓZEF138 53,28wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska