Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: wyniki głosowania i wyniki wyborów w II turze
Województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Wyniki głosowania i wyniki wyborów (II tura) » Woj. warmińsko-mazurskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa po II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa w I turze
Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa w II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa

Lista powiatów (wyniki II tury głosowania i wyborów)

Nazwa powiatu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
bartoszycki4118816385 39,781636216182 98,90
braniewski132375122 38,6951215066 98,93
działdowski4045015721 38,871571515525 98,79
elbląski3812115140 39,721513714971 98,90
ełcki5996718568 30,961855218336 98,84
giżycki3451311846 34,321184411712 98,89
iławski4977723263 46,732324822999 98,93
kętrzyński4541316313 35,921631016170 99,14
lidzbarski235118789 37,3887888668 98,63
mrągowski125356029 48,1060265939 98,56
nidzicki2420811554 47,731155211415 98,81
nowomiejski156657417 47,3574177328 98,80
olecki221278218 37,1482178152 99,21
olsztyński6793925515 37,562550625115 98,47
ostródzki4998920924 41,862092120684 98,87
piski3648316229 44,481622916084 99,11
szczycieński3935618066 45,901806217756 98,31
węgorzewski193008159 42,2781498085 99,21
Suma w skali województwa63377925325839,9625315625018798,83


Lista powiatów

Nazwa powiatu
Liczba wybieranych wójtów
Liczba wybieranych burmistrzów
Liczba wybieranych prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów wójtów
Liczba obsadzonych urzędów burmistrzów
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
bartoszycki140500140500
braniewski120300120300
działdowski220400220400
elbląski430700430700
ełcki301400301400
giżycki120300120300
iławski130400130400
kętrzyński130400130400
lidzbarski020200020200
mrągowski110200110200
nidzicki210300210300
nowomiejski110200110200
olecki210300210300
olsztyński440800440800
ostródzki030300030300
piski030300030300
szczycieński320500320500
gołdapski000000000000
węgorzewski210300210300
Suma w skali województwa293816800293816800


Lista miast na prawach powiatów (wyniki II tury głosowania i wyborów)

Nazwa miasta
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Elbląg9930430011 30,222999629794 99,33
Olsztyn13000832600 25,083259132166 98,70
Suma w skali województwa2293126261127,30625876196099,00


Lista miast na prawach powiatu

Nazwa miasta
Liczba wybieranych prezydentów miast
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
Elbląg100100
Olsztyn100100
Suma w skali województwa200200


Mapa województwa z zaznaczoną frekwencją II tury głosowania w powiatach i miastach na prawach powiatu

035810131518202325283033353840434548


Copyright © 2002 Wirtualna Polska