Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: wyniki głosowania i wyniki wyborów w II turze
Województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Wyniki głosowania i wyniki wyborów (II tura) » Woj. podlaskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa po II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa w I turze
Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa w II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa

Lista powiatów (wyniki II tury głosowania i wyborów)

Nazwa powiatu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
augustowski4092115947 38,971594115808 99,17
białostocki5926025015 42,212500224765 99,05
bielski2833311360 40,091135711259 99,14
grajewski222417664 34,4676627498 97,86
kolneński159946840 42,7768396761 98,86
łomżyński116875991 51,2659915935 99,07
moniecki2588610883 42,041088310720 98,50
sejneński31461315 41,8013151291 98,17
siemiatycki60652750 45,3427502709 98,51
sokólski3518512189 34,641218512072 99,07
suwalski2272610891 47,921089110778 98,96
wysokomazowiecki188999465 50,0894609378 99,13
Suma w skali województwa29034312031041,4412027611897498,92


Lista powiatów

Nazwa powiatu
Liczba wybieranych wójtów
Liczba wybieranych burmistrzów
Liczba wybieranych prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów wójtów
Liczba obsadzonych urzędów burmistrzów
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
augustowski420600420600
białostocki440800440800
bielski210300210300
grajewski020200020200
hajnowski000000000000
kolneński120300120300
łomżyński310400310400
moniecki230500230500
sejneński100100100100
siemiatycki200200200200
sokólski120300120300
suwalski700700700700
wysokomazowiecki310400310400
zambrowski000000000000
Suma w skali województwa301804800301804800


Lista miast na prawach powiatów (wyniki II tury głosowania i wyborów)

Nazwa miasta
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Białystok21878360160 27,506011659555 99,07
Łomża4784812989 27,151298212881 99,22
Suwałki5046716788 33,271677916659 99,28
Suma w skali województwa3170988993728,36898778909599,13


Lista miast na prawach powiatu

Nazwa miasta
Liczba wybieranych prezydentów miast
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
Białystok100100
Łomża100100
Suwałki100100
Suma w skali województwa300300


Mapa województwa z zaznaczoną frekwencją II tury głosowania w powiatach i miastach na prawach powiatu

035811131619212427303235384043464851


Copyright © 2002 Wirtualna Polska