Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: wyniki głosowania i wyniki wyborów w I turze
Powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. ropczycko-sędziszowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie powiatu w I turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie powiatu w II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie powiatu

Lista gmin (wyniki I tury głosowania i wyborów)

Nazwa gminy
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Iwierzyce53303173 59,5331713124 98,52
Ostrów49603163 63,7731633099 97,98
Ropczyce1906410390 54,501038010203 98,29
Sędziszów Małopolski166399661 58,0696589536 98,74
Wielopole Skrzyńskie61923256 52,5832563211 98,62
Suma w skali powiatu521852964356,80296282917398,46


Lista gmin

Nazwa gminy
Liczba wybieranych wójtów
Liczba wybieranych burmistrzów
Liczba wybieranych prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów wójtów
Liczba obsadzonych urzędów burmistrzów
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków przeprowadzenia ponownego głosowania
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
Iwierzyce1001000000100
Ostrów1001000000100
Ropczyce0101000000100
Sędziszów Małopolski0101000000100
Wielopole Skrzyńskie1001001001000
Suma w skali powiatu3205001001400


Mapa powiatu z zaznaczoną frekwencją I tury głosowania w gminach

0371013172024273034374044475154576164


Copyright © 2002 Wirtualna Polska