Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: wyniki głosowania i wyniki wyborów w I turze
Powiat olkuski, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. olkuski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie powiatu w I turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie powiatu w II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie powiatu

Lista gmin (wyniki I tury głosowania i wyborów)

Nazwa gminy
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Bukowno86704455 51,3844524321 97,06
Bolesław62103218 51,8232093118 97,16
Klucze118635970 50,3259665647 94,65
Olkusz4058717136 42,221710716487 96,38
Trzyciąż55952935 52,4629322858 97,48
Wolbrom183149414 51,4094079036 96,06
Suma w skali powiatu912394312847,27430734146796,27


Lista gmin

Nazwa gminy
Liczba wybieranych wójtów
Liczba wybieranych burmistrzów
Liczba wybieranych prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów wójtów
Liczba obsadzonych urzędów burmistrzów
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków przeprowadzenia ponownego głosowania
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
Bukowno0101000000100
Bolesław1001000000100
Klucze1001001001000
Olkusz0101000000100
Trzyciąż1001000000100
Wolbrom0101000000100
Suma w skali powiatu3306001001500


Mapa powiatu z zaznaczoną frekwencją I tury głosowania w gminach

035811141619222527303336384144474952


Copyright © 2002 Wirtualna Polska