Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: wyniki głosowania i wyniki wyborów w I turze
Powiat rawski, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. rawski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie powiatu w I turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie powiatu w II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie powiatu

Lista gmin (wyniki I tury głosowania i wyborów)

Nazwa gminy
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Rawa Mazowiecka142176702 47,1466896528 97,59
Biała Rawska93165222 56,0552155091 97,62
Cielądz32041754 54,7417541729 98,57
Rawa Mazowiecka gm.64222523 39,2925222466 97,78
Regnów1426900 63,11889881 99,10
Sadkowice46822212 47,2422122172 98,19
Suma w skali powiatu392671931349,18192811886797,85


Lista gmin

Nazwa gminy
Liczba wybieranych wójtów
Liczba wybieranych burmistrzów
Liczba wybieranych prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów wójtów
Liczba obsadzonych urzędów burmistrzów
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków przeprowadzenia ponownego głosowania
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
Rawa Mazowiecka0101000000100
Biała Rawska0101000000100
Cielądz1001000000100
Rawa Mazowiecka gm.1001001001000
Regnów1001001001000
Sadkowice1001000000100
Suma w skali powiatu4206002002400


Mapa powiatu z zaznaczoną frekwencją I tury głosowania w gminach

0371013172023273033364043465053566063


Copyright © 2002 Wirtualna Polska