Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: wyniki głosowania i wyniki wyborów w I turze
Powiat poddębicki, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. poddębicki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie powiatu w I turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie powiatu w II turze
Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie powiatu

Lista gmin (wyniki I tury głosowania i wyborów)

Nazwa gminy
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Dalików30031736 57,8117361683 96,95
Pęczniew30261817 60,0518161773 97,63
Poddębice127296181 48,5661755950 96,36
Uniejów61833267 52,8432153115 96,89
Wartkowice51292720 53,0327172660 97,90
Zadzim44702404 53,7823982334 97,33
Suma w skali powiatu345401812552,48180571751597,00


Lista gmin

Nazwa gminy
Liczba wybieranych wójtów
Liczba wybieranych burmistrzów
Liczba wybieranych prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków niezgłoszenia kandydatów
Liczba przypadków zgłoszenia tylko jednego kandydata
Liczba obsadzonych urzędów wójtów
Liczba obsadzonych urzędów burmistrzów
Liczba obsadzonych urzędów prezydentów miast
Ogółem
Liczba przypadków przeprowadzenia ponownego głosowania
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu braku kandydatów
Liczba przypadków wyboru przez radę gminy z powodu nieuzyskania przez jednego kandydata 50% głosów poparcia
Dalików1001001001000
Pęczniew1001000000100
Poddębice0101000000100
Uniejów0101000101000
Wartkowice1001001001000
Zadzim1001001001000
Suma w skali powiatu4206003104200


Mapa powiatu z zaznaczoną frekwencją I tury głosowania w gminach

036913161922252832353841444751545760


Copyright © 2002 Wirtualna Polska