Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: kandydaci wg płci i wieku
Województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. wielkopolskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
25-30141,7217,141392,86
30-34202,45210,001890,00
35-39516,2547,844792,16
40-4413917,031410,0712589,93
45-4920324,882914,2917485,71
50-5933440,93319,2830390,72
60-69546,6211,855398,15
70 i więcej10,1200,001100,00
Suma w skali województwa816100,008210,0573489,95


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
1,72% 25-30
2,45% 30-34
6,25% 35-39
17,03% 40-44
24,88% 45-49
40,93% 50-59
6,62% 60-69
0,12% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska